Guny – přírodní síly

Satva – radžas – tamas

Jógová filozofie dělí potraviny na tři základní skupiny podle jejich vnitřních kvalit, takzvaných gun. Mluví se o stravě tamasické, radžasické a satvické. Ve všem jsou obsaženy vždy všechny tři kvality, ale označení vychází z té, která převažuje.

Tamasické jídlo způsobuje tělesnou, duševní i duchovní otupělost a lenost. Je to jídlo bez prány, tedy bez vitální energie, jídlo z předešlého dne, jídlo ohřívané, konzervované, mražené, polotovary, jídlo bez aury, které již nezáří, a fermentované potraviny. Patří sem i alkohol, který nás sice v počátečním stadiu povzbudí, ale následný efekt je také vyčerpání rezerv a únava. A také sem patří maso ze zabitých zvířat, ve kterém je silně kumulován strach, neboť zvířata vnímají den smrti většinou předem, a když jsou vezena na jatka, tak se stres a strach, který prožívají po celou dobu přepravy, ukládá v jejich těle. To, jaký vliv mají energie a emoce na hmotu, je názorně vidět například na experimentech Japonce Masaru Emota, který fotografuje krystaly vody po předešlém energetickém působení na ni. Voda, na niž působily pozitivní vibrace, vytváří následně krystaly harmonických forem, zatímco u negativních vibrací je tomu přesně naopak. Těla zvířat jsou tvořena ze 70 % z vody a maso si uchovává veškerou informaci v sobě, nejen prostřednictvím vody. Tento stres a strach pociťujeme po konzumaci masa hlavně prostřednictvím snů a při pokusech o meditaci.

Radžasická strava způsobuje zvýšený pohyb a nadměrný neklid jak těla, tak mysli. Patří sem hodně kořeněná jídla, čokoláda, káva, čaj, luštěniny a další.

Satvická strava je harmonická a vyživuje jak tělesnou, tak duševní oblast. Vytváří vnitřní klid a harmonii. Patří sem obiloviny, zelenina, ovoce, většina mléčných produktů a ořechy.

Záleží také na množství jídla. Pokud se přejíme sebelepším jídlem, tak se ve výsledku dostáváme do tamasické kvality.

„Je důležité prostudovat působení tří gun a použít sattvu ke svému Osvobození, jinak se jogín nevymaní z jejich drápů.“

 

Existují tři guny, čili vlastnosti mysli: sattva, radžas a tamas.

 

  • Sattva je čistota, dobrota, harmonie, světlo a moudrost.

 

  • Radžas je vášeň, činnost a pohyb.

 

  • Tamas je lenost, temnota a nevědomost.

 

Vnitřní boj je mezi sattvou a radžas-tamas.

 

Tamas neboli těžká temná guna, která na tělesné úrovni způsobuje netečnost a lenost, na úrovni mysli malátnost, zatemněnost a tupost. Vliv tamasu je největší po probuzení z příliš dlouhého spánku a stavech opilosti.
Když převládá tamas, je člověk mdlý a pošetilý.

 

Radžas neboli prudké výkyvy, touhy a vzrušení. Na tělesné úrovni způsobuje křeče a sexuální touhy, na úrovni mysli roztěkanost, sžíravé touhy a frustraci. Vliv radžasu je intenzivní při sexuálním vzrušení.
Když převládá radžas, je člověk neklidný a rozčilený.

 

Zářivá sattva (čistota a harmonie). Na tělesné úrovni způsobuje uklidnění a blaženost, na úrovni mysli úlevu, osvěžení a snadnou koncentraci. Blažený vliv sattvy je cítit, když energie proudí do vyšších center.
Když převládá sattva, je člověk klidný a tichý.


Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrSubmit to StumbleUponShare on Myspace