škola Ondřejov – alternativní vzdělávání

Založení „domácí školy Evy Hruštincové“ bylo iniciováno potřebami rodičů,
kteří hledají pro své děti něco víc než klasický přístup státního školství.
Je alternativou pro všechny žáky prvního stupně základní školy,
dětem s odkladem školní docházky a dětem, které v běžné škole neobstály..

 • Vzdělávání probíhající projektovým způsobem, tedy v blocích, vzbuzující zájem dítěte a probouzející jeho vnitřní motivaci
 • Bez časového ohraničení, bez známkování, bez stresu, se slovním ohodnocením a důrazem na sebereflexi
 • Výuka Aj
 • Zážitková pedagogika

Vycházíme z principů

Učení J. A. Komenského, M. Montessori a programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení /RWCT/

 • Důležitosti úzké spolupráce a sdílení nejen mezi dětmi ve skupině, ale i dalších členů celé skupiny (rodiče, pedagogové, děti, lektoři volného času, aj.), včetně společných aktivit

Kolektiv

 • Malá smíšená skupinka dětí, max. 10 – výuka probíhá formou „malotřídky“
 • Vzájemná pomoc dětí, učení se od sebe navzájem, spolupráce, kompetence, respekt
 • Dobrovolné zapojení rodičů do vzdělávacího programu, volnočasových aktivit i do procesu učení. Vaše přítomnost je vždy vítána!

Naše přání a cíle

 • Získání znalostí a vědomostí dítěte v souladu s potřebami pro vstup do vyššího stupně školství
 • Klidné a podnětné prostředí pro rozvoj osobností dětí, s plným respektem k jejich tempu, zájmům a vnitřní motivaci
 • Rozvoj vlastní sebeúcty, morálních hodnot a lásky k přírodě. Vytvoření rodinného prostředí, ve kterém se děti budou učit s radostí, nadšením a vzájemnou úctou.

Každé dítě musí být „zapsáno do školy“ v duchu povinné školní docházky. To však neznamená, že má povinnost chodit do „klasické“ základní školy.Podle nového školského zákona, který vstoupil v platnost

1.  1. 2005, je možné požádat o povolení individuálního (často zvaného jako „domácího“) vzdělávání na kterékoliv základní škole v ČR.Pokud vám škola nevyhoví, můžete se obrátit na jinou, bez ohledu na adresu svého trvalého bydliště.

Par. 41 Školského zákona, který se věnuje Individuálnímu vzdělávání, nám tedy dává možnost poskytnout Vašim dětem vzdělání v prostředí, které Vám připadá nejvhodnější.

Více informací naleznete na stránkách: www.domaci-skola.cz

eva_hrustincova_

Eva Hruštincová

Vystudovala jsem univerzitu v Hradci Králové, obor speciální pedagogika. Mnoho let jsem působila ve speciálním školství a v okolí Prahy jako učitelka na 1.stupni.Spolupracuji s Ligou lidských práv. Učím podle zásad RWCT – Kritické myšlení, využívám prvků programu Začít spolu, Daltonského plánu. Věnuji se nápravě řeči a připravuji děti k zápisu do 1.třídy. Mám dva úžasné syny, tři kocoury, psa Benjamina a relaxuji na zahrádce, kde pěstuji takřka vše.

 irena_pudikova Irena Pudíková

Mám dvě dcery, Viktorku a Johanku. Johanka pro své mentální postižení potřebuje od malička speciální péči a jiný způsob výuky,než je běžný na základních školách. Menší počet dětí ve třídě, individuální učební plán a osobní přístup. Nebylo lehké vybrat ZŠ pro vzdělávání mé dcery. Založení školy ,,MÁMO, TÁTO, CHCI SE UČIT V ONDŘEJOVĚ“ vychází z potřeby rodičů,kteří hledají ve školství to co já před lety. Pracovala jsem jako asistent učitele.Absolvovala jsem kurz pro pracovníky v sociálních službách se základní výchovnou činností v diagnostickém ústavu v Tloskově. Jsem točíř keramiky, vedu keramické kurzy pro děti i dospělé. Mám ráda práci s keramickou hlínou, hory, plavání, kolo, procházky lesem, houbaření, zahradničení, naše čtyři kočky a pejska Valinku.

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrSubmit to StumbleUponShare on Myspace